Изработване на пана и полагане на декоративни мазилки